Wednesday, July 21, 2010

Muhassabah...

Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di mukabumi, serta memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu daripada mereka? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan orang-orang itu telah meneroka bumi serta memakmurkannya lebih dari kemakmuran yang dilakukan oleh mereka, dan orang-orang itu juga telah didatangi oleh Rasul-rasulnya dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata (lalu mereka mendustakannya dan kesudahannya mereka dibinasakan). Dengan yang demikian, maka Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. (Surah Rum: 9)

No comments:

Post a Comment